O projektu

Cíle projektu

Cílem projektu je rozšíření využití asistivní technologie (SW pro interaktivní podlahu na interaktivním monitoru, tvorba nových kvízů, vytvoření šablony pro logické třídění do kategorií a vzdělávacích programů s prvky muzikoterapie), která klienty povedou k pohybové aktivitě a spolupráci; doplnění HW a zejména zavedení virtuální reality umožňující klientům prožívat situace, jež vlivem obtíží v oblasti mobility, financí aj. nemohou v běžném životě uskutečnit.

Projekt počítá s ověřením efektivity nové technologie a následnou evaluací jejích přínosů jak pro klienty, tak pro pracovníky v přímé péči.

Program pro logické třídění vyvinutý v rámci projektu bude modifikovatelný, což pracovníkům v přímé péči umožní provádět základní modifikace rozhraní aplikace, přizpůsobovat ji potřebám jednotlivých skupin klientů, a vytvářet nové šablonové aplikace.

Využití AT představuje inovativní řešení zvyšující efektivitu práce pracovníků v přímé péči. Nové technologie přinesou výhody oproti dosud využívaným pomůckám s omezenou vypovídací schopností.

Očekávané změny

Realizace projektu přispěje k zefektivnění práce pracovníků v přímé péči, zkvalitnění žadatelem poskytovaných služeb a zvýšení míry pozitivního dopadu AT na klienty. Nové technologie přinesou oproti dosud využívaným pomůckám s omezenou vypovídající schopností mnoho výhod.

Díky možnosti přizpůsobení podpory individuálním potřebám jednotlivých klientů asistivní technologie poskytnou pracovníkům v přímé péči výrazně širší prostor pro efektivní přístup ke klientovi. Asistivní technologie přispějí k individualizaci služby zejména v oblasti komunikace. Umožní pracovníkům v přímé péči využívat klientův způsob komunikace a pracovat s ním na jeho rozvoji v platformě jeho vnímání světa. Některým klientům pak mohou zcela zásadně pomoci ve vyjádření toho, co se jim líbí a nelíbí, co chtějí a nechtějí dělat apod.

Díky jejich hravé formě a schopnosti oslovit klienta v jeho zájmových oblastech umožní klienta mnohem více aktivizovat. Jsou pružnější a flexibilnější. Mobilní zařízení umožňují pružnější využití asistivní technologie, neboť klient není odkázán na zařízení (komunikační sytém) v určené místnosti a pracovník v přímé péči může prostřednictvím tabletu poskytovat potřebnou pomoc kdekoli. Krom toho pracovníci v přímé péči budou moci po zaškolení některé aplikace upravovat a aktualizovat, což poskytuje obrovský prostor pro individualizaci služby.

Bude ověřena efektivita využití virtuální reality (3D brýlí) umožňující klientům s mentálním nebo vícenásobným postižením inovativním způsobem prožívat 
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace