Aktivity projektu

Rozšíření stávající asistivní technologie

Cíl aktivity

Z výstupů z aktuálně probíhajícího projektu vyplynula potřeba rozšíření stávající asistivní technologie (dále jen AT) o další technologické komponenty včetně prvků virtuální reality.

Rozšíření stávající AT nabídne klientům širší okruh aktivizačních činností zajišťujících jejich větší angažovanost při vzdělávacích a zájmových činnostech a umožní zvýšit míru jejich samostatnosti.

Zdůvodnění potřebnosti aktivity

Z průběžného vyhodnocování dopadů již zavedených AT vyplynulo jejich kladné přijetí pracovníky v přímé péči i klienty. AT poskytují pracovníkům v přímé péči prostor pro individuální i skupinovou podporu klientům s cílem jejich rozvoje v oblastech komunikace, sociální integrace, představivosti, kognitivních dovedností, orientace v čase a prostoru, samostatnosti, hrubé a jemné motoriky, postřehu, pozornosti, spontánnosti, iniciativy a spolupráce.

Současný počet klientů žadatele vyžaduje k plnému využívání pozitivních dopadů AT vyšší množství HW (tablety, interaktivní monitor).

V současné době se začínají pro rozvoj osobnosti stále více využívat nové metody s použitím virtuální reality (tzv. 3D brýle). Virtuální realita umožňuje efektivnější způsob vizuálního, sluchového či jiného prožitku budícího subjektivní dojem skutečnosti.

Pilotní ověření a zavedení asistivní technologie

Cíl aktivity

Cílem aktivity je pilotní ověření účinnosti a evaluace rozšířené AT (programy, tablety, interaktivní monitory) a zároveň asistivní technologie zcela nové (tzv. virtuální reality).

Zdůvodnění potřebnosti aktivity

Bez pilotního ověření asistivní technologie při práci s klienty a následného zpracování metodiky jejího využívání není možné efektivní zavedení asistivní technologie.

Vzhledem k tomu, že v současné době není tato technologie v České republice využívána pro osoby s mentálním postižením, může být inspirací i pro další zařízení, poskytující tyto sociální služby.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace